Privacy statement The Next Moove B.V., Apollolaan 151, 1077 AR, Amsterdam, ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 78255244

Dit privacy statement van The Next Moove B.V. is van toepassing op al onze activiteiten voor zowel opdrachtgevers als professionals

Wij respecteren de privacy van alle personen die in contact komen met The Next Moove B.V.. Wij zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt vertrouwelijk wordt behandeld en gebruiken deze informatie in overeenstemming met ons privacy beleid neergelegd in dit privacy statement.  

The Next Moove B.V. is een IT-staffing organisatie. Voor het uitvoeren van onze dienstverlening is het verwerken van persoonsgegevens noodzakelijk. Vanaf het moment dat gegevens worden ingevuld op onze website ontvangen wij persoonsgegevens. Daarnaast worden persoonsgegevens ook toegestuurd via e-mail of kunnen wij uw gegevens verzamelen indien u deze via openbare kanalen heeft geplaatst. 

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u

Wij verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Een deel van deze gegevens is verplicht  om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Ook is het mogelijk dat aanvullende gegevens nodig zijn om beter te kunnen inspelen op uw wensen en kwaliteiten waardoor wij onze dienstverlening hierop kunnen afstemmen. 

Bij een inschrijving verzamelen wij de volgende gegevens:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres
 • Curriculum Vitae (inclusief arbeidsverleden, specialisme, tarief/ salaris en beschikbaarheid)
Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens? 

Het verzamelen van uw gegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van onze dienstverlening. Uw gegevens worden gebruikt om:

 • U te kunnen benaderen voor openstaande vacatures en projecten die matchen met uw profiel.
 • Uw beschikbaarheid en geschiktheid te kunnen beoordelen voor een openstaande vacature of opdracht. 
 • Een overeengekomen opdracht bij een klant te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever.
 • Een samenwerking met u aan te kunnen gaan en te onderhouden. 
 • Het recht op het laten verwijderen van uw gegevens. 
 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie of aanvulling. U kunt uw persoonsgegevens aanvullen of wijzigen
 • Het recht op beperking van de verwerking. U kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Met wie kunnen wij uw persoonsgegevens mogelijk delen? 

Wij delen persoonsgegevens met opdrachtgevers, leveranciers, onderaannemers en andere zakelijke relaties van wie wij vermoeden dat zij belangstelling hebben voor onze dienstverlening. Het doorgeven van uw persoonsgegevens doen wij alleen indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of indien wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen of rechterlijke bevelen. 

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens   

Wij bewaren uw gegevens met het doel om u onze wervingsdiensten te verlenen en om onze zakelijke relatie met u te beheren. 

The Next Moove B.V. bewaart uw gegevens niet langer dan nodig is met in achtneming van onze wettelijke verplichtingen om gegevens te bewaren.

Indien gewenst kunt u contact met ons opnemen met een verzoek om uw gegevens direct te laten verwijderen. 

Uw rechten

Graag willen wij u wijzen op uw rechten:

 • Het recht op het laten verwijderen van uw gegevens. 
 • Recht op inzage van uw persoonsgegevens
 • Recht op rectificatie of aanvulling. U kunt uw persoonsgegevens aanvullen of wijzigen
 • Het recht op beperking van de verwerking. U kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken.
 • Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
Veiligheidsmaatregelen

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij hebben passende technische veiligheidsmaatregelen getroffen om de veiligheid van uw gegevens te waarborgen. Wij kunnen niet instaan voor de veiligheid van persoonsgegevens die via ons website worden toegezonden. Door gebruik te maken van onze website en uw persoonsgegevens in te voeren stemt u ermee in dat u de website op eigen verantwoording gebruikt.

Contactgegevens

Als u uw rechten wilt uitoefenen of vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens door The Next Moove B.V., dan kunt u per e-mail contact met ons opnemen via info@thenextmoove.nl

Wijzigingen in ons privacy statement 

The Next Moove B.V. heeft het recht om dit privacy statement te wijzigen. We adviseren u daarom om de verklaring regelmatig op wijzigingen na te gaan.